ఈ రోజు

ఫైర్‌ట్రక్ గేమ్

నిర్వచించబడలేదు


అబ్బాయి: ఫైర్‌ట్రక్ ఆట ఆడటానికి అనుమతిస్తుంది.

అమ్మాయి: సరే మీరు ఎలా ఆడతారు?

అబ్బాయి: మీరు రెడ్ లైట్ చెప్పే వరకు నేను మీ వేళ్లను మీ కాలు పైకి నడుపుతాను

అమ్మాయి: అలాగే

(ఆట అబ్బాయి వేళ్లు అమ్మాయి తొడలకు చేరుతాయి)అమ్మాయి: ఎరుపు కాంతి

అబ్బాయి: ఎరుపు లైట్ల కోసం ఫైర్‌ట్రక్‌లు ఆగవు.-చిత్రం © థింక్‌స్టాక్-

మీరు ఏమి ఆలోచిస్తారు?

సంభాషణను ప్రారంభించండి, అగ్ని కాదు. దయతో పోస్ట్ చేయండి.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయండి